Oferta

Odprawa celna w imporcie i eksporcie:

 • Wypełnienie dokumentów celnych
 • Reprezentowanie Państwa przed Urzędem Celnym
 • Obecność przy dokonywaniu rewizji celnych
 • Procedury uproszczone
 • Wystawianie świadectw pochodzenia towaru
  • EUR1
  • ATR
  • Świadectwo Pochodzenia
 • Wypełnianie karnetu TIR oraz dokumentu przewozowego CMR
 • Zgłoszenie NCTS przy karnecie TIR
 • Przesyłanie potwierdzeń w eksporcie po przekroczeniu granicy Unii Europejskiej – IE599
 • Wypełnianie i organizacja WPR (Wspólna Polityka Rolna)
 • Wypełnianie wniosków o wydanie pozwolenia na procedurę gospodarczą
 • Wprowadzanie przesyłek w skład celny i wyprowadzanie towarów ze składu
 • Archiwizacja zgłoszeń
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków, w tym EORI, PDR
 • Składanie wniosków i odwołań
 • Wypełnianie dokumentów akcyzowych

Intrastaty:

W obrocie z Unią Europejską obowiązuje rejestracja przemieszczającego się towaru z jednego kraju członkowskiego do innego kraju na terenie Unii Europejskiej. Taka rejestracja towaru odbywa się za pośrednictwem INTRASTATU.

W bieżącym roku progi powyżej których firma ma obowiązek zgłosić towar do intrastatów to:

 • Przywóz: 5 mln zł
 • Wywóz: 2,7 mln zł

Nasza Agencja na Państwa życzenie podejmie się obowiązku rejestracji przemieszczającego się po terenie UE towaru. Gwarantujemy wnikliwa i rzetelną pracę, zgodną z obowiązującym Kodeksem Unii Europejskiej.